Política de Privacitat

1. INFORMACIÓ A l'USUARI

VELLARD GASTRONOMICS S.L., d'ara endavant RESPONSABLE, és el responsable del tractament de les dades personals de l'Usuari i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:

Fi del tractament: mantenir una relació comercial amb l'Usuari. Les operacions previstes per a realitzar el tractament són:

- Remissió de comunicacions comercials publicitàries per email, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel RESPONSABLE i relacionades sobre els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb els quals aquest hagi aconseguit algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.

- Realitzar estudis estadístics.

- Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.

- Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre existeixi un interès mutu per a mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la seudonimizació de les dades o la destrucció total d'aquests.

Comunicació de les dades: No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal.

Drets que assisteixen a l'Usuari:

- Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

- Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició a l'el seu tractament.

- Dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per a exercir els seus drets:

Adreça postal: VELLARD GASTRONOMICS S.L. RIERA DE TORRENTBO 1 08394 SANT VICENÇ DE MONTALT. Email: info@adinar.cat


2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L'USUARI

Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de manera lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per a atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraços i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d'aquests.

El RESPONSABLE informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedits en cap cas a tercers, i que sempre que realitzés algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part els Usuaris. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d'un servei òptim a l'Usuari. En cas que no siguin facilitats totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.


3. MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l'article 5 del GDPR, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per a aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.


4. POLÍTICA DE PRIVACITAT DE LES XARXES SOCIALS OFICIALS DE VELLARD GASTRONOMICS S.L.

1. Informació sobre el responsable del tractament de les dades allotjades en la pàgina i en la xarxa social:

En compliment del que es disposa en el Reglament (UE) 2016/619 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'Abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves Dades Personals i a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, VELLARD GASTRONOMICS S.L. desitja posar en coneixement dels usuaris d'aquesta xarxa social la política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal d'aquelles persones que voluntàriament accedeixen i utilitzen el nostre lloc web. L'accés i ús per l'usuari d'aquesta pàgina suposa que accepta expressament aquesta política de privacitat i que presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals segons el que es preveu en aquesta.

2. Dades de menors d'edat o incapaces

L'accés i registre en aquesta xarxa social està prohibit als menors de catorze (14) anys. Per part seva, si l'usuari és incapaç, VELLARD GASTRONOMICS S.L. adverteix que serà necessària l'assistència consentida del titular de la pàtria potestat o tutela de l'usuari o el seu representant legal per a l'accés i ús d'aquesta pàgina i quedarà expressament exonerada de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l'ús de la seva pàgina oficial per menors i incapaces sent aquesta responsabilitat dels seus representants legals en cada cas.

3. Identificació de la raó social del responsable del fitxer

L'usuari queda informat que VELLARD GASTRONOMICS S.L. és el propietari del domini https://www.adinar.cat/ , així com els perfils de les xarxes socials oficials sent el responsable dels fitxers i tractaments a través dels que es recullen i emmagatzemen les dades personals de l'usuari a conseqüència del registre i ús de la pàgina en aquesta xarxa social, sense perjudici dels tractaments dels quals és responsable l'entitat titular de la xarxa social en la qual es troba la nostra pàgina.

4. Finalitats a què es destinen les dades de caràcter personal, informació i consentiment

Les dades personals proporcionades voluntàriament per l'usuari formaran part d'un tractament de dades responsabilitat de VELLARD GASTRONOMICS S.L. amb la finalitat d'oferir-li informació de l'entitat per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualssevol un altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació comercials, enviament de newsletter a aquells usuaris que se subscriguin, intercanviar informació amb VELLARD GASTRONOMICS S.L.i altres usuaris i establir comunicació amb tercers.

Des del moment en què l'usuari utilitza la present pàgina oficial presta el seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per VELLARD GASTRONOMICS S.L. per al tractament de les seves dades personals per a la correcta prestació d'aquests serveis d'acord amb el que s'estableix en la present política.

L'usuari és lliure d'utilitzar la pàgina en aquesta xarxa social, per la qual cosa en cas en què l'usuari no estigui d'acord amb el tractament de les seves dades amb aquests fins, no haurà d'utilitzar-la ni proporcionar les seves dades personals.

L'usuari pot compartir textos, fotos, vídeos i un altre tipus d'informació i/o continguts que estaran subjectes tant a la present política com a les Normes i Condicions de la Plataforma. L'usuari serà responsable que tots els continguts que publiqui respectin la legislació vigent, la present política i les Normes de la Plataforma.

L'usuari únicament podrà publicar en aquesta pàgina les dades personals, fotografies i informacions o altres continguts la titularitat i la propietat dels quals li pertanyin o respecte de les quals ostenti l'autorització de tercers.

VELLARD GASTRONOMICS S.L. tindrà dret a eliminar de la present pàgina oficial –de manera unilateral i sense prèvia comunicació ni autorització de l'usuari- qualssevol continguts publicats per l'usuari quan l'usuari infringeixi o vulneri la legislació vigent, les normes establertes en la present política i les Normes de la Plataforma.

5. Identificació dels destinataris respecte dels quals VELLARD GASTRONOMICS S.L. tingui previst la realització de cessions o comunicacions de dades

S'adverteix a l'usuari que tota la informació i continguts que publiqui en la pàgina en la xarxa social podrà ser coneguda pels restants usuaris de la pàgina oficial i de la plataforma de xarxa social. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l'usuari serà objecte de comunicació de la resta dels usuaris per la pròpia naturalesa del servei.

VELLARD GASTRONOMICS S.L. únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que en raó de la normativa vigent hagi de realitzar a jutges, tribunals, administracions públiques i autoritats competents de caràcter administratiu.

6. Uns altres tercers prestadors de serveis

VELLARD GASTRONOMICS S.L. adverteix a l'usuari que aquesta entitat només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades conforme a la present política, respecte de les dades de caràcter personal que reculli de l'usuari a través de la present pàgina oficial en aquesta xarxa social, no tenint cap mena de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que poguessin efectuar-se tant pel titular de la xarxa social com per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a tals dades en raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat, tercers que estableixin enllaços a la xarxa social, ni d'aquells responsables als qui a través d'enllaços.

7. Qualitat de les dades

VELLARD GASTRONOMICS S.L. adverteix a l'usuari que, excepte l'existència d'una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, per la qual cosa l'usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequats, pertinents, actuals, exactes i veritables. En qualsevol cas, l'usuari haurà de respectar la privacitat de tercers, siguin aquests usuaris o no de la xarxa social o de la pàgina https://www.adinar.cat/.

8. Una altra informació d'interès

VELLARD GASTRONOMICS S.L. podrà modificar i/o substituir en qualsevol moment la present política que, segons els casos, substituirà, completarà i/o modificarà l'actualment publicada aquí recollida. Per això l'usuari haurà d'accedir periòdicament a les mateixes amb la finalitat de mantenir-se actualitzat.

L'usuari pot contactar amb nosaltres mitjançant el servei de missatgeria interna de la xarxa social o a través de les següents dades de contacte:info@adinar.cat

Així mateix l'usuari pot consultar les normes i polítiques publicades pel titular de la xarxa social per a l'ús d'aquesta.


5. CONSENTIMENT EXPLÍCIT (AMB CESSIÓ A DESTINATARIS)

VELLARD GASTRONOMICS S.L. és el responsable del tractament de les dades personals de l'interessat i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en el reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR), per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:

Fi del tractament: mantenir una relació comercial mitjançant l'enviament de comunicacions dels nostres productes o serveis.

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre existeixi un interès mutu per a mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la seudonimizació de les dades o la destrucció total d'aquests.

Comunicació de les dades: està previst cedir les seves dades a tercers per ser necessari per a aconseguir la finalitat del tractament.

Drets que assisteixen a l'Interessat:

- Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

- Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició al seu tractament.

- Dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per a exercir els seus drets:

VELLARD GASTRONOMICS S.L. RIERA DE TORRENTBO 1 08394 SANT VICENÇ DE MONTALT. Email: info@adinar.cat

Per a realitzar el tractament de dades descrit, el responsable del tractament necessita el seu consentiment explícit o el del seu representant legal.